Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Cyber Security Workshop

Sat, 07 March 2015 16:00 - 19:00 CET

Për të gjithë entuziastët e sigurisë së sistemeve kompjuterike.
Demonstrim të skenarëve se si operon një pen tester (penetration tester), skenarë nga jeta e përditshme se si sulmohen sistemet kompjuterike, sa jemi të rrezikuar dhe si mundemi të permirësojmë sistemin.


I ftuar nga Kosova: Ardian Haxha

Talent Garden
Tirana
Rruga Donika Kastrioti, Tirana, Albania
To post your comment you need to login or create a new account