Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Workshop PGP/GPG

Wed, 26 Oct. 2011 19:30 - 20:30 UTC

Leren omgaan met pgp/gpg key, en het ondetekenen van de code of conduct op launchpad. (COC)

To post your comment you need to login or create a new account