Ubuntu logo

LoCo Team Portal

ubuntu-nl-mwanzo

Wed, 16 Nov. 2011 19:30 - 20:15 CET

Internet related chat te Freenode. Registreren van een nick/naam, autojoin channels. Regels met betrekking tot IRC, wat is done en not done. Eventueel regelen van een zogenaamde cloak. En verbinden met de server (Freenode) via SSL. Xchat als IRC client is prachtig.

To post your comment you need to login or create a new account