Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Nederlandstalige beginnerscursus Python (3)

Sat, 05 Feb. 2011 20:30 - 21:45 CET

Tuples, lists en dictionaries; de for-loop


Functies


Standaardfuncties van strings, modules


Objectgeoriënteerd programmeren; classes


Modules; de Python Standard Library


Fouten afhandelen

To post your comment you need to login or create a new account