Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Offline chào mừng Ubuntu 10.10.10

This event is part of Ubuntu 10.10.10 Release Party
Sat, 16 Oct. 2010 16:00 - 20:00 UTC

16h-16h30: Đến làm quen và ghi tên đăng kí
16h30-18h: Chương trình chính  • Giới thiệu chung về Ubuntu 10.10.10 :x

  • Chi tiết những thay đổi và những phần mềm mới [:)

  • Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 10.10

  • ....

  • Hỏi đáp

  • Nói chuyện về Ubuntu nói riêng và Linux nói chung

  • Nhận đĩa CD Ubuntu 10.04 và 10.10 miễn phí =D>


18h-20h: Theo truyền thống là ăn uống (bia) :d!.

Viện tin học Pháp ngữ
Hà Nội
Ngõ 42 Tạ Quang Bửu, Hà Nội
To post your comment you need to login or create a new account