Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • RaadsdeelThomas de Graaff
  • Mededelingen van de voorzitterThomas de Graaff
  • Actiepunten afvinkenThomas de Graaff

   Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

  • Langslopen voorgang verschillende teamsThomas de Graaff

   De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams.

  • Webteam en www.ubuntu-nl.org bijhoudenThomas de Graaff

   Marten de Vries van het webteam heeft aangegeven dat hij het wel ziet zitten als het webteam het bijhouden/updaten van de content van het www gedeelte oppakt zodra het team versterkt is. Dit was historisch ook altijd de taak van het webteam, naast het bijhouden van prikbord, planet. Is dat ok (beheerteam, raad)?

  • Besloten mailinglijst voor gemeenschapsraad?Thomas de Graaff

   Leden kunnen raadsleden persoonlijk benaderen voor zaken die niet op de openbare mailinglijst besproken kunnen worden. Is het beter om daar een besloten mailinglijst voor te maken?

  • Wil er iemand lid worden van de gemeenschapsleiding?Thomas de Graaff

   De gemeenschapsleiding bestaat uit twee personen op dit moment. Is er een raadslid die lid wil worden van de gemeenschapsleiding?

 • Publiek deelThomas de Graaff