Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • RaadsdeelThomas de Graaff
  • Mededelingen van de voorzitterThomas de Graaff
  • Actiepunten afvinkenThomas de Graaff

   Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

  • Langslopen voorgang verschillende teamsThomas de Graaff

   De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams.

  • Hoe te beslissen over leden toevoegen aan stemgerechtigdenRonnie

   Er is nog geen procedure over hoe we omgaan met het toevoegen van leden aan de stemgerechtigden.

   De raad moet hierover beslissen, maar via welk medium, open of gesloten is nog niet duidelijk.

  • Nieuwsverspreiding Ubuntu NederlandDooitze de Jong

   De afgelopen tijd hebben Luuk de Leest, Peter Kegel en ik, een plan van aanpak ontwikkeld voor het verzorgen van nieuws. Dit betreft alleen het gedeelte hoe we het kunnen gaan doen. Zie: http://willyou.typewith.me/p/ubuntunlnieuws

 • Publiek deelThomas de Graaff