Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • RaadsdeelThomas de Graaff
  • Mededelingen van de voorzitterThomas de Graaff
  • Actiepunten afvinkenThomas de Graaff

   Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

  • Langslopen voorgang verschillende teamsThomas de Graaff

   De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams.

  • Lidmaatschap gemeenschapsleidingThomas de Graaff

   Gijsbert was gekozen als lid van de gemeenschapsleiding tot de nieuwe raadsleden zouden zijn gekozen, daarna zou er opnieuw naar worden gekeken met de nieuwe raadsleden. Hierbij dus.

  • Roadmap bijhoudenThomas de Graaff

   http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Roadmap?action=diff&rev1=10&rev2=11

   De bovenstaande roadmap behoeft aandacht zodat deze weer up-to-date is. Misschien is het goed om hier een terugkerend actiepunt voor een raadslid van te maken zodat deze zo nu en dan aandacht krijgt? Bijvoorbeeld iedere drie maanden?

  • Faciliteert Ubuntu-NL het verwerven van donaties voor de stichting?Thomas de Graaff

   Er is nu een stichting opgericht. Het doel van deze stichting is het ondersteuning van Ubuntu-NL bij haar activiteiten. Nu kan Ubuntu-NL het werk van deze stichting makkelijker maken door de stichting te faciliteren bij het verwerven van inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een donatiemogelijkheid op de website.

 • Publiek deelThomas de Graaff
  • Evaluatie verkiezingenThomas de Graaff

   Wat ging goed? Wat kan beter? - Wat gaan we doen om te voorkomen dat dit de volgende keer weer gebeurt.

   Voorstellen: - Teamleiders vragen het binnen hun team nog te bespreken dat er een verkiezing aankomt. - Meer promotie, bijvoorbeeld een banner met afteller boven de site, forum e.d. - Voorlichtingsmoment op irc, live vragen stellen aan de kandidaten? - Handleiding hoe te stemmen. - Kandidaten en organisatoren plaatsen berichten op planet.

  • Openbaar / besloten stemmen gemeenschapsraad?Thomas de Graaff

   Besluitpunt

   Zie de discussie in de mailinglijst van de raad.

  • Bij verkiezingen voor de gemeenschapsraad een plek waar kandidaten zich kunnen voorstellen, en waar leden met kandidaten in discussie kunnen gaan?Thomas de Graaff

   Besluitpunt.

   Is zo'n plek gewenst?

   Zie discussie mailinglijst gemeenschapsraad.

  • Kunnen teams direct bij de stichting aankloppen voor ondersteuning, of via de raad?Thomas de Graaff

   Besluitpunt:

   De stichting is opgericht ter ondersteuning van Ubuntu-NL. Mogen teams direct ondersteuning vragen bij de stichting waarbij de stichting bepaald of deze ondersteuning wel of niet wordt gegeven, of dient dat via de gemeenschapsraad te gaan zodat de raad kan beslissen of deze ondersteuning wel of niet wordt gegeven?

   Zie de discussie op de mailinglijst.

  • Bestuur stichting als team in Ubuntu-NL, of buiten Ubuntu-NL?Thomas de Graaff

   Besluitpunt

   Op dit moment vormt het bestuur van de stichting een team in Ubuntu-NL. Op dit moment vormt het bestuur van Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL een gesloten team binnen Ubuntu-NL, en maakt zo gebruik van dezelfde infrastructuur als alle andere teams binnen Ubuntu-NL voor het bijhouden van de agenda, het publiceren van documenten en notulen etc. zodat deze voor leden van Ubuntu-NL makkelijk te vinden zijn.

   Niet iedereen vind dit een goed idee omdat het de onafhankelijkheid van de stichting zou aantasten, en de stichting een tweede bestuurslaag binnen Ubuntu-NL zou vormen.

   Zie de discussie op de mailinglijst voor meer informatie.

  • Publiek deel vergadering toegankelijker maken.Thomas de Graaff

   Besluitpunt:

   Op dit moment moeten leden die mee willen doen in het publieke deel van de irc vergadering wachten tot het raadsdeel is afgelopen.

   Voorgestelde alternatieven: - publiek deel op vaste tijd beginnen na het raadsdeel - publiek deel op andere dag - het houden zoals het is