Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • RaadsdeelThomas de Graaff
  • Mededelingen van de voorzitterThomas de Graaff
  • Actiepunten afvinkenThomas de Graaff

   Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

  • Langslopen voortgang verschillende teamsThomas de Graaff

   De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams. http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings//ListMaandelijkseVoortgang En de internationale rapportage: https://wiki.ubuntu.com/DutchTeam/TeamReports

  • Nieuwsteam besprekenThomas de Graaff

   Drie maanden geleden is het Ubuntu NL nieuws team opgericht. Even kijken hoe het er mee staat. Ik hoop dat er leden van het team aanwezig zijn om het e.e.a. te vertellen.

  • Wie gaat er over de vormgeving van de Ubuntu-NL website?Thomas de Graaff

   Besluitpunt. Enige tijd terug is de gemeenschapsraad gevraagd hierover duidelijkheid te scheppen. In de discussie op de mailinglist gaven de meeste mensen een voorkeur aan voor een duidelijke scheiding van de eindverantwoordelijkheid van vormgeving (plaatjes, uitlijning, marges, knoppen e.d.) en tekstuele content. De eindverantwoordelijkheid voor vormgeving ligt dan bij het artwork team, die voor tekstuele inhoud bij het webteam.

   Dit betekent dat het webteam best een nieuwe pagina kan maken met plaatjes en vormgeving, maar het artwork team kan vervolgens deze vormgeving wijzigen aangezien zij in laatste instantie de verantwoordelijkheid dragen voor de vormgeving.

  • Lidmaatschap gemeenschapsleiding Thomas de Graaff

   Gijsbert was gekozen als lid van de gemeenschapsleiding tot de nieuwe raadsleden zouden zijn gekozen, daarna zou er opnieuw naar worden gekeken met de nieuwe raadsleden. Hierbij dus.

  • Aanspreekpunt stichting.Thomas de Graaff

   Tijdens het overleg tussen gemeenschapsraad en stichting van 23 november kwam de behoefte aan een aanspreekpunt voor de stichting naar voren. Wie van de raadsleden wil zo'n aanspreekpunt zijn?

  • Notulen overleg stichting en raad?Thomas de Graaff

   Op de wiki staan nog geen notulen van het overleg tussen stichting en raad. http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings De stichting heeft inmiddels wel notulen gepubliceerd: http://sounl.org/?q=node/37 Kunnen we deze overnemen?

 • Publiek deelThomas de Graaff
  • Moet het opzeggen van een Ubuntu-NL forumaccount mogelijk gemaakt wordenSoul-Sing

   Namens Vistaus en anderen vanuit het forum graag dit punt bespreken.

  • Aparte, meer informele maandelijkse irc bijeenkomst?Thomas de Graaff

   Er is een poll gemaakt om te inventariseren of er behoefte is aan een aparte, meer informele maandelijkse irc bijeenkomst: http://forum.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/is-er-behoefte-aan-een-aparte-meer-informele-maandelijkse-irc-meeting/

   Er zijn twee forumleden die aangeven dat ze dan zeker de bijeenkomst zullen bijwonen. Verder hebben acht forumleden aangegeven dat de kans groter is dat ze zo'n bijeenkomst zullen bijwonen.

   Wat doen we hier mee?

   Verder was er in de mailinglijst het idee van Ronnie om het publieke deel op een vast tijdstip te laten beginnen. Dat zou een alternatief kunnen zijn zodat men niet hoeft te wachten tot het raadsdeel is afgelopen.