Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • Gevolgen plaatsen stichting buiten Ubuntu-NLThomas de Graaff

  Doordat de stichting geen onderdeel meer is van UNL tgv. het besluit van de gemeenschapsraad de stichting buiten UNL te plaatsen lijkt het het bestuur van de stichting duidelijker dan ook niet langer gebruik te maken van de communicatiemiddelen van de UNL gemeenschap.

  Het schept onduidelijkheid wanneer een partij die niet tot de UNL LoCo behoort wel zijn agenda op de LoCo beheert, idem is het onduidelijk als een partij die niet tot UNL behoort een ubuntu-nl.org mailinglijst gebruikt, idem is het onduidelijk als een partij die niet tot UNL behoort een wiki op wiki.ubuntu-nl.org/community zet.

  De stichting zal dus een eigen webstek opzetten, een eigen domeinnaam, een eigen agenda, etc. Een aantal leden van de stichting betreuren het wel dat de stichting buiten Ubuntu-NL moet opereren.

 • Hoe communiceren de gemeenschapsraad en stichting?Thomas de Graaff

  Natuurlijk hebben zowel de stichting als de gemeenschapsraad een mailadres waarop deze te bereiken zijn. Maar wellicht is het handig om naast deze communicatiekanalen een paar keer per jaar te vergaderen oid?

 • Wie vraagt steun van de stichting?Thomas de Graaff

  Wat zijn de gedachten over het organiseren van steun aanvragen? Welk(e) onderdeel(en) van de gemeenschap zouden het beste steun mogen vragen? Ieder ubuntu-nl lid, ubuntu-nl teams, de gemeenschapsraad , of allen?

  Het is handig als de stichting en de gemeenschap uiteindelijk dezelfde mening hierover hebben, dat is voor gemeenschapsleden wel zo duidelijk.

 • Hoe worden steun aanvragen ingedient?Thomas de Graaff

  Wat zijn de gedachten over de wijze van indienen van steunaanvragen?

  Mogen partijen die steun mogen aanvragen bij de stichting dit direct bij de stichting doen waarbij de gemeenschapsraad op de hoogte wordt gebracht, of dienen ze de aanvraag bij de gemeenschapsraad in te dienen zodat deze de aanvraag kan beoordelen alvorens deze wordt doorgestuurd naar de stichting? Of nog anders?

  Wederom is het voor leden duidelijk als de gemeenschap en de stichting hierover het eens zijn.