Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • RaadsdeelThomas de Graaff
  • Mededelingen voorzitterThomas de Graaff
  • Actiepunten afvinkenThomas de Graaff

   Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

  • Langslopen voortgang verschillende teamsThomas de Graaff

   De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams. http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings//ListMaandelijkseVoortgang En de internationale rapportage: https://wiki.ubuntu.com/DutchTeam/TeamReports

  • Bespreken voorstel meer uniformiteit externe communicatielijnen teamsThomas de Graaff
  • Bespreken opfrisbeurt irc met Stefan de VriesThomas de Graaff

   Stefan heeft tijdens de vergadering van juli een voorstel gepresenteerd om irc te verbeteren. Hij gaat met betrokken irc leden aan de slag om verbeteringen te bespreken en door te voeren. Stefan zal ons op de hoogte stellen van de vorderingen. Zie ook: http://dl.dropbox.com/u/8261338/ircvoorstel.pdf

  • Inbreng gemeenschap promotieactiviteitenThomas de Graaff

   Er is inmiddels een stichting opgericht om activiteiten vanuit de gemeenschap te ondersteunen. Daarbij ging het vooral om promotionele activiteiten. Er wordt echter weinig gebruik van deze mogelijkheid gemaakt. Kunnen we als gemeenschapsraad iets doen om meer activiteiten vanuit de gemeenschap te stimuleren?

  • Verkoop Ubuntu-NL shirts via stichting softwareconsulent?Thomas de Graaff

   Stichting Ondersteuning Ubuntu-NL wil geen Ubuntu-NL Shirts verkopen via het internet, het runnen van een winkel past niet binnen de doelstelling.

   Nu bood stichting Softwareconsulent de mogelijkheid om shirts via de webwinkel van deze stichting te verkopen (waarbij softwareconsulent een redelijke vergoeding krijgt).

   Wat vind de gemeenschapsraad hiervan?

   Punt ter overweging: - Shirts exclusies op evenementen aan de man brengen maakt ze exclusief, en een evenement wellicht leuker.

 • Publiek deelThomas de Graaff