Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • RaadsdeelThomas de Graaff
  • Mededelingen voorzitterThomas de Graaff
  • Actiepunten afvinkenThomas de Graaff

   Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

  • Langslopen voortgang teamsThomas de Graaff

   De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams. http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings//ListMaandelijkseVoortgang En de internationale rapportage: https://wiki.ubuntu.com/DutchTeam/TeamReports

  • Contactmogelijkheden Ubuntu-NLThomas de Graaff

   Een vorige vergadering is besloten dat Johan de bestaande contactpagina (http://www.ubuntu-nl.org/contact) bijwerkt. Deze vergadering bekijken we of dat voldoet, of dat er toch een centraal contactpunt nodig is (wat meteen ook een extra tussenlaag in de communicatie brengt).

  • Wijzigingen organisatievoorstelThomas de Graaff

   Besluitpunt. Het organisatievoorstel is gewijzigd met als belangrijkste wijzigingen een verkleining van de gemeenschapsraad en het afschaffen van een aparte gemeenschapsleiding. Er is ruim de tijd geweest voor het bespreken van de voorgestelde wijzigingen, nu is het zaak een besluit hierover te nemen.

  • Verkiezingen nieuwe gemeenschapsraadThomas de Graaff

   In april loopt de termijn van de zittende gemeenschapsraad af. Er moeten dus verkiezingen georganiseerd worden. Een aantal zaken moeten geregeld worden. Zie de onderpunten.

   • Vaststellen datum ingang termijn nieuwe raadThomas de Graaff

    Om verkiezingen te plannen is het handig om een datum te kiezen wanneer de termijn van de nieuwe raad ingaat. Voorstel: ingang nieuwe termijn 10 april, dan kan de oude raad de vergadering openen, en de nieuwe raad de boel overnemen.

   • Verkiezingaplicatie voorbereiden/testenThomas de Graaff

    De verkiezingsaplicatie dient te worden voorbereid op de komenden verkiezingen waarbij niet meer apart een voorzitter wordt gekozen, en het aantal raadsleden is teruggebracht tot 5 leden. Wie pakt dit op?

 • Publiek deelThomas de Graaff