Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Ubuntu Sweden LoCo Team

Mon, 07 Oct. 2013 08:00 - 09:00 CEST (+0200)

Agenda Items

 • Val av mötesordförandePeter Ahlgren

  Val av mötesordförande. Förslag: Peter Ahlgren.

 • Val av protokollförarePeter Ahlgren

  Val av protokollförare. Förslag: Jan Friberg

 • Godkännande av protokoll från senaste mötetJan Friberg

  Protokollet finns att läsa på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te26/Protokoll

 • Rapport från Ubuntu Global JamPeter Ahlgren

  Vad hände under vår aktivitet på Ubuntu Global Jam

 • Rapport från Software Freedom DayJan Friberg

  Information om vår aktivitet i Örebro under Software Freedom Day 2013.

 • Rapport om vad som händer i projektgruppernaPeter Ahlgren

  Rapporter om vad som händer i de olika projektgrupperna.

 • Övriga frågorPeter Ahlgren

  Övriga frågor för den som önskar.