Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Ubuntu Sweden LoCo Team

Thu, 06 Nov. 2014 20:00 - 21:00 CET (+0100)

Agenda Items

  • Val av mötesordförande och protokollförareHåkan Sörensson
  • Protokoll från förra mötetHåkan Sörensson

    https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te37/Protokoll

  • Rapporter från gruppernaHåkan Sörensson

    Vad har hänt sedan förra mötet?

    • Översättning

    • Releasefester

    • m.m

  • Att göra-listaHåkan Sörensson

    http://ubuntu-se.org/drupal/node/3955

    Gå igenom föreslagna "tasks" och diskutera prioritering.

  • Tid för nästa möteHåkan Sörensson
  • Övriga frågorHåkan Sörensson