Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • RaadsdeelThomas de Graaff
  • Mededelingen van de voorzitterThomas de Graaff
  • Actiepunten afvinkenThomas de Graaff

   Iedere vergadering worden er actiepunten bijgehouden die een deadline krijgen. In dit punt worden actiepunten nagelopen om te kijken of deze uitgevoerd zijn. Is dat niet het geval, en is de deadline verlopen, dan wordt gekeken wat de reden is, en of er alsnog actie ondernomen dient te worden.

  • Langslopen voorgangThomas de Graaff

   De verschillende teams houden een voortgangsrapportage bij. In dit punt worden de rapportages langsgelopen zodat de gemeenschapsraad op de hoogte blijft van de bezigheden van de verschillende teams. http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Meetings//ListMaandelijkseVoortgang En de internationale rapportage: https://wiki.ubuntu.com/DutchTeam/TeamReports

  • Stichting binnen of buiten de communityJohan van Dijk

   Eerder is besloten dat de stichting niet een team is binnen de community. Het bestuur van de stichting heeft hier problemen mee, aangezien zij wel gebruik willen maken van de faciliteiten van Ubuntu NL. We moeten bespreken wat hun positie exact is en wat de gevolgen daarvan zijn.

  • Lidmaatschap gemeenschapsleidingThomas de Graaff

   Gijsbert was gekozen als lid van de gemeenschapsleiding tot de nieuwe raadsleden zouden zijn gekozen, daarna zou er opnieuw naar worden gekeken met de nieuwe raadsleden. Hierbij dus.

  • Relatie stichting en gemeenschapsraad, wie stuurt wie?Thomas de Graaff

   De afgelepen meeting stond de volgende vraag op de agenda:

   De stichting is opgericht ter ondersteuning van Ubuntu-NL. Mogen teams direct ondersteuning vragen bij de stichting waarbij de stichting bepaald of deze ondersteuning wel of niet wordt gegeven, of dient dat via de gemeenschapsraad te gaan zodat de raad kan beslissen of deze ondersteuning wel of niet wordt gegeven?

   Er werd tijdens het overleg een alternatief voorstel gedaan:

   Model stedehouder uit de openbare mailinglist: “Volgens mij is het nu zaak een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de stichting en gemeenschapsraad over de allocatie van de middelen (procedures, besluitvorming, verantwoording). Ik kan mij voorstellen (zou ik een voorstander van zijn) dat de gemeenschapsraad jaarlijks (edit: of halfjaarlijks) een plan met begroting voorlegt aan de stichting, met daarnaast ruimte voor onverwachte zaken.”

  • Aanspreekpunt stichting, wie?Thomas de Graaff

   Tijdens het overleg tussen gemeenschapsraad en stichting van 23 november kwam de behoefte aan een aanspreekpunt voor de stichting naar voren. Wie van de raadsleden wil zo'n aanspreekpunt zijn?

  • Wie gaat er over de vormgeving van de website van Ubuntu-NL?Thomas de Graaff

   Besluitpunt. Vorige vergadering is de gemeenschapsraad gevraagd hierover duidelijkheid te scheppen. In de discussie op de mailinglist gaven de meeste mensen een voorkeur aan voor een duidelijke scheiding van de eindverantwoordelijkheid van vormgeving (plaatjes, uitlijning, marges, knoppen e.d.) en tekstuele content. De eindverantwoordelijkheid voor vormgeving ligt dan bij het artwork team, die voor tekstuele inhoud bij het webteam.

   Dit betekent dat het webteam best een nieuwe pagina kan maken met plaatjes en vormgeving, maar het artwork team kan vervolgens deze vormgeving wijzigen aangezien zij in laatste instantie de verantwoordelijkheid dragen voor de vormgeving.

 • Publiek deelThomas de Graaff