Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • Vaststellen notulist Soul-Sing
 • Bespreken notulen vorige keer Soul-Sing
 • Wat denken de andere teams over Mwanzo?Timo

  Titel zegt het al. Wat vinden de teams van de leden die doorgestroomd zijn?

 • MwanzoBot in #ubuntu-nl Marten de Vries

  Agendapunt van StefandeVries.

 • Voortgang Mwanzo, zijn er veranderingen benodigd?Timo

  Hoe loopt het op het moment? Zijn er veranderingen in die loop nodig?

  • Dagen/tijden meetings plannen op basis van 'Doodle'?Marten de Vries

   Is het een idee om bij de aankondigingsmailtjes van de vergaderingen een link naar een http://doodle.com/ 'event' mee te sturen? Misschien zorgt dat voor een hogere opkomst.

 • Doorstromen naar teams, nieuwe leden?Timo

  Zijn er nieuwe leden bij, en zo ja, zijn die doorgestroomd? Of moeten we leden werven?

 • Plannen workshopsTimo

  Voor het komend seizoen zijn er nog geen workshops gepland. Er is echter wél een hele lijst te vinden met allerlei ideeën. Welke gaan we uitvoeren? En wanneer? Daarnaast Workshops bespreken: vertalen, HTML, CSS en werken met de terminal. (agendapunt leoquant)

 • Mwanzo-schema: voortgang, en eindproduct. Idroy eens polsen?Soul-Sing
 • wiki bijhouden Soul-Sing
 • W.V.T.T.K.Timo

  Wat Verder Ter Tafel Komt.