Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Ubuntu Nederland

No Meeting Chair Assigned
Tue, 16 Dec. 2014 21:00 - 22:00 CET (+0100)

Agenda Items

  • -Marten de Vries

    Dit is een meeting van de internationale LoCo Council, het zou mooi zijn als er een afvaardiging van Ubuntu NL'ers bij zou kunnen zijn wanneer 'ons' agendapunt besproken wordt.