Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

 • Val av mötesordförandePeter Ahlgren
 • Val av protokollförarePeter Ahlgren
 • Godkännande av protokoll från senaste mötetJan Friberg

  Senaste protokollet finns här: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te27/Protokoll

 • Hantering av kallelserJan Friberg

  Hur blir vi effektiva med våra kallelser till våra möten? Vi har använt en wiki för att publicera både kallelser och protokoll tidigare. Nu har vi börjat använda loco-portalen http://loco.ubuntu.com för att skapa kallelser då det erbjuder oss möjligheten att publicera kallelsen som ett RSS-flöde och återanvända den på fler ställen. Så just nu dubbelarbetar vi med skapandet av kallelsen.

  När ska en kallelse gå ut, räcker det med en vecka innan mötet?

  Beslutsförslag: Minst en vecka innan mötet ska kallelsen finnas publicerad på loco-portalen. Och på wikin ska en länk finnas til denna kallelse. En vecka innan mötet skickas ett mail till vår postlista med en länk till kallelsen.

  Efter ett möte publiceras protokoll/mötesanteckningar på wikin, och länken till kallelsen kan plockas bort, då den har blivit inaktuell.

 • Rapport om vad som händer i projektgruppernaJan Friberg
 • Övriga frågorJan Friberg