Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Ubuntu Sweden LoCo Team

Sun, 16 Feb. 2014 20:00 - 21:00 CET (+0100)

Agenda Items

  • Val av mötesordförande och protokollförarePeter Ahlgren
  • Protokoll från förra mötetPeter Ahlgren
  • InstallationsguideGunnar Hjalmarsson

    Att installera Ubuntu bredvid Windows tycks ha blivit krångligare med senare Windowsversioner. Att ta fram en guide på svenska borde vara ett angeläget projekt.