Ubuntu logo

LoCo Team Portal

Agenda Items

  • Val av mötesordförande och protokollförarePeter Ahlgren
  • Protokoll från förra mötet.Peter Ahlgren
  • Rapportering från projektgruppernaPeter Ahlgren
  • Planering inför val av Team Leader och Team ContactHåkan Sörensson

    Nuvarande mandatperiod för TL och TC går ut den 26/5. Vi behöver ha fram en valförättare.